Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego, za którego funkcjonowanie odpowiadają sądy rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zawiera on najważniejsze informacje o przedsiębiorcach podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Od czerwca 2012 istnieje możliwość elektronicznego pobrania aktualnych odpisów KRS.

KRS składa się z:
I – Rejestr Przedsiębiorców;
II – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

III – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych*;

*Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony będzie do dnia 1 grudnia 2020 roku. Z tym samym dniem wprowadzony ma zostać nowy projekt, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ma być to jawny rejestr, dlatego dostęp do niego za pośrednictwem internetu będzie miał każdy.