Krajowy Rejestr Dłużników jednak od lipca 2021

Osoby prowadzące firmę w Polsce powinny zainteresować się tematem powstającego Krajowego Rejestru Zadłużonych. System powinien być dla nich istotny z dwóch powodów. Po pierwsze przedsiębiorcy powinni robić wszystko aby tylko nie zostać wpisanym na listę dłużników, po drugie powinni oni wiedzieć o jeJ istnieniu aby nie podejmować współpracy z podmiotami ujętymi w rejestrze.

Krajowy Rejestr Zadłużonych miał być dostępny od grudnia 2020, niestety jego uruchomienie musiało zostać odroczone i aktualnie planowane jest na lipiec 2021. Do stworzenia rejestru nasz kraj został zobligowany przez Parlament Europejski jeszcze w 2018 roku.

System zrewolucjonizuje poziom bezpieczeństwa przedsiębiorców. Po jego wdrożeniu nie będzie już możliwości zatajenia posiadanych długów przed wspólnikami czy kontrahentami.
W rejestrze będą publikowane informacje na temat podmiotów m.in. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wobec których:
- prowadzone są lub były prowadzone postępowania upadłościowe,
- umorzono postępowania ze względu na wyższe koszty egzekucyjne niżewentualna suma, która można było uzyskać w ramach postępowania,
- uznano, że ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jeżeli ogłoszono jej upadłość, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe lub odrzucono wniosek o ogłoszenie upadłości,
- toczy się egzekucja należności budżetu państwa lub egzekucja świadczeń alimentacyjnych.