Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek handlowych w skład których wchodzą:
spółki osobowe:
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna.

spółki kapitałowe:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna.

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawa z 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który zawierał też przepisy dotyczące czynności handlowych. Obecny kodeks zawiera przepisy normujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek. Kodeks zawiera także przepisy dotyczące łączenie i podział spółek oraz przekształcanie ich w inną spółkę handlową.

Kodeks ten nie reguluje działalności spółek cywilnych, które podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.