Kapitały w spółkach

W każdym przedsiębiorstwie, tak jak i w spółkach występuje kapitał, który jest potrzebny do finansowania majątku firmy za pomocą którego wypracowuje swoje zyski. Kapitały własne w spółkach można różnie podzielić.

Kapitał podstawowy stanowią powierzone firmie przez wspólników pieniądze pochodzące na przykład z emisji akcji bądź udziałów. W wielu spółkach jego wysokość jest odgórnie ustalana przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Tak np. aby mogła powstać spółka akcyjna należy zgromadzić kapitał początkowy w wysokości 100000 złotych. W spółkach oprócz kapitału początkowego występuje również kapitał samofinansowania, który pochodzi z wygospodarowanego i przekazanego na ten cel zysku.
Warto wiedzieć że, w danych formach prawnych kapitały te noszą różne nazwy.