Kapitał zakładowy w spółkach

Kapitałem zakładowym (założycielskim) nazywamy wkład właścicieli wniesiony w czasie rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego.

Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy.

Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki:
– 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 zł);
– 50 000 zł – spółka komandytowo-akcyjna,
-100 000 zł – spółka akcyjna ( wartość nominalna nie niższa niż 1 grosz).

Brak pokrycia lub niepełne pokrycie kapitału zakładowego rodzi konsekwencje po stronie wspólników.

Niebawem do Kodeksu Spółek Handlowych dołączy Prosta Spółka Akcyjna, której kapitał będzie zaskakująco niski w porównaniu do kapitałów obecnie działających spółek.

Kapitał akcyjny będzie w wysokości minimum 1 złotego.
Będzie to z pewnością bardzo innowacyjne rozwiązanie, które zlikwiduje bariery wejścia wielu przedsiębiorcom.