Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy stanowi minimalny wkład właścicieli wnoszony podczas zakładania spółki. Jego wysokość może zmieniać się podczas rozwijania się firmy.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki.
Wynosi ona odpowiednio:
- spółka z o.o. - 5 tysięcy złotych,
- spółka komandytowa - 50 tysięcy złotych,
- spółka akcyjna - 100 tysięcy złotych.
Wysokość kapitału zakładowego przewidziano także dla:
- spółdzielni europejskiej - 30 tysięcy euro,
- spółki europejskiej - 120 tysięcy euro.

Kapitał zakładowy w spółce może zostać pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym, czyli tak zwanym aportem. Stanowi on pewnego rodzaju gwarancję dla wierzycieli. Oznacza to bowiem, że do spółki została wpłacona kwota, która miała zapewnić spółce środki na funkcjonowanie. Należy jednak podkreślić, że gwarancja ma charakter wyłącznie wirtualny, ponieważ środki w ramach kapitału zakładowego nie muszą być przetrzymywane przez okres funkcjonowania spółki.