Jakimi skrótami mogą się posługiwać spółki w Polsce?

Nazwy form spółek są czasami dosyć długie, trudne do wymówienia lub umieszczenia w logo przedsiębiorstwa. Na przykład umieszczenie na pieczątce firmowej określenia "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" bardzo ogranicza miejsce na dodatkowe informacje. Stosowanie w tym przypadku skrótu sp. z o.o. jest bardziej funkcjonalne.

Jakimi skrótami mogą się posługiwać spółki w Polsce?
Nie wszystkie skróty form prawnych przedsiębiorstw są dopuszczalne. Oto te, którymi można się posługiwać:

>> Spółka akcyjna – S.A.
>> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - sp. z o.o. lub spółka z o.o.
>> Spółka komandytowo-akcyjna – S.K.A.
>> Spółka komandytowa – sp. k.
>> Spółka partnerska – sp. p. lub "i partner" lub "i partnerzy"
>> Spółka jawna – sp. j.