Jakiego rodzaju działalności nie może prowadzić spółka z .o.o.?

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się poprowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do określenia przedmiotu jej działalności. To niestety jest niezwykle problematyczne, gdyż oparte jest na ściśle określonych kodach PKD.
Czasem dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca wybierze działalność której spółka z o.o. nie może prowadzić. Wówczas napotka on spore trudności podczas rejestracji.

Jakich kodów zatem nie można użyć decydując się na poprowadzenie spółki z o.o?
Zakazane kody to:
- 64.11.Z - Działalność banku centralnego,
- 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie,
- 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- 65.20.Z - Reasekuracja,
- 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych,
- 99.00.Z - Organizacje i zespoły eksperymentalne.

Jeżeli masz problem z ustaleniem kodu PKD możesz skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki, która szybko i skutecznie pomoże Ci zakwalifikować przedmiot działalności do konkretnego kodu.