Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności?

Spółka z o.o. jest bardzo atrakcyjną formą do prowadzenia własnej działalności. Mimo tego, że jej zalety są docenianie przez wiele osób, posiada także wady. Jedną z nich jest podwójne opodatkowanie dochodu. Istnieje jednak możliwość ograniczenia tej niekorzystnej sytuacji. Jak? - o tym dalej.

Spółka z o.o. poza tym, że objęta jest podwójnym opodatkowaniem, umożliwia ograniczenie odpowiedzialności majątkowej. Natomiast inna forma prawna przedsiębiorstw, jaką jest spółka komandytowa, nie ma obowiązku odprowadzania podwójnego podatku, ale umożliwia ograniczenie odpowiedzialności tylko niektórym wspólnikiem. Czemu o tym mowa? Połączenie się tych spółek daje możliwość osobom je prowadzącym, nie tylko uniknięcie podwójnego opodatkowania, lecz także całkowite ograniczenie odpowiedzialności. Polega ono na tym, że zarówno sama spółka jako osoba prawna, jak i jej wspólnicy jako osoby fizyczne stają się wspólnikami spółki komandytowej. Osoby fizyczne wnoszą do spółki komandytowej wkłady, które tworzą sumę komandytową, a w zamian za to posiadają ograniczoną odpowiedzialność (są komandytariuszami). Prawo stanowi również, że w spółce komandytowej musi występować także komplementariusz, odpowiadający za zobowiązania spółki całym majątkiem. To właśnie nim staje się spółka z o.o. Zysk jaki uzyska spółka komandytowa trafia w najmniejszej części do spółki z o.o. gdzie zostaje podwójnie opodatkowany. Natomiast reszta trafia do komandytariuszy czyli wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. komandytowa lub też zwana spółką komandytową z o.o. jest właśnie świetnym połączeniem dla tych, którym nie tylko zależy na mniejszych podatkach, lecz także ograniczonej odpowiedzialności.