Jak określić lub rozszerzyć rodzaj prowadzonej działalności?

Jak przebiega ustanowienie i rozszerzenie rodzaju wykonywanej działalności w spółkach handlowych?

Właściwy zestaw kodów PKD, określający rodzaj wykonywanej przez spółkę handlową działalności trzeba wpisać w odpowiedni załącznik do formularza rejestracyjnego. W przypadku rejestracji spółek handlowych jest to załącznik do wniosku o symbolu KRS-WM "Przedmiot działalności". Jego złożenie jest obowiązkowe i trzeba zaznaczyć to także we głównym wniosku rejestrowym.

W przypadku zmiany lub roszerzenia rodzaju prowadzonej działalności w spółkach handlowych, odpowiednie jest złożenie wniosku KRS-ZM "Zmiana – przedmiot działalności".

Jak przebiega ustanowienie i rozszerzenie rodzaju wykonywanej działalności w spółkach cywilnych i jednoosobowych przedsiębiorstwach?

Przedsiębiorstwo, które jest zarejestrowane w CEIGD określa rodzaj prowadzonej działalności, wpisując kody PKD we wniosku CEIGD-1. Jednak w tym wniosku dopuszcza się określenie tylko 9 kodów. W celu zwiększenia zakresu kodów PKD w spółkach cywilnych oraz u jednoosobowych przedsiębiorców, należy do wniosku dołączyć załącznik CEIDG-RD o nazwie "Wykonywana działalność gospodarcza".

Zmianę kodów PKD w przypadku tych form prowadzenia działalności wprowadza się poprzez sporządzenie i złożenie aktualizacji wniosku rejestracyjnego lub załącznika.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: