Jak ograniczyć podwójne opodatkowanie?

Podwójne opodatkowanie jest częstym zjawiskiem w spółka kapitałowych. Wynika to z faktu, że spółki te są osobami prawnymi. Ich osobowość prawna powoduje, że spółka opłaca podatek CIT, a jej wspólnicy PIT. W wyniku tego zysk wypracowany przez spółkę jest podwójnie pomniejszony o kwoty podatku dochodowego.

Sposobów na ograniczenie skutków podwójnego opodatkowania jest trochę. Ich stosowanie jest zależne od pewnych czynników. Na przykład jeżeli jeden z współwłaścicieli ma lokal, w którym może działalność prowadzić spółką z o.o., to wystarczy go jej wynająć. W ten sposób współwłaściciel otrzyma część zysku spółki, jeszcze przed opodatkowaniem CIT-em.

Rozwiązania tego typu, co zaprezentowane wcześniej nie wszędzie się sprawdzą. Jeżeli chce się ograniczyć wysokość podatków w spółce z o.o., warto zastanowić się na utworzeniem spółki z o.o. komandytowej. Połączenie tych spółek pozwoli nie tylko pozbyć się podwójnego opodatkowania, lecz także zachować ograniczoną odpowiedzialność majątkową wspólników.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: