Jak obecnie składa się wnioski w KRS?

Od lipca obowiązuje nowy system KRS, którego wprowadzenie ma na celu pomoc przedsiębiorcom prowadzić firmę oraz dopełniać obowiązki wynikające z wpisu podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Jak obecnie składa się wnioski do KRS? O czym właściciele firm powinni pamiętać?

Od lipca wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że papierowe wnioski nie będą brane pod uwagę przez sąd.

Zmiany dotyczą m.in.:
- wniosków o aktualizację danych podmiotu
- wykreślenie z rejestru KRS
- zawieszenia działalności spółki
- wznowienia działalności

Właściciele firm powinni pamiętać o tym, że elektroniczne wnioski KRS wymagają potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek. W tym celu przedsiębiorcy zobowiązani są do skorzystania z dostępnych narzędzi umożliwiających potwierdzenie tożsamości (wystarczy mieć jedną z poniższych opcji)
- profil zaufany;
- kwalifikowany podpis elektroniczny;

Przedsiębiorcy chętniej decydują się na e-podpis z certyfikatem, który posiada szersze pole zastosowań.