Jak dzielić zysk w spółce?

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kwestia podziału zysku wygląda tak, że jest on dzielony w zależności od tego, jaką ilość udziałów posiada dany wspólnik. Należy jednak mieć na uwadze to, że sytuacja ta dotyczy spółek, w których występujące udziały mają jednakową wartość nominalną.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziały mają nierówne wartości, dywidenda jest wypłacana adekwatnie do ilości posiadanych udziałów, które są w posiadaniu poszczególnych wspólników. Automatycznie wspólnik, który posiada większą ilość udziałów oraz udziały o większej wartości nominalnej, otrzyma wyższy zysk.

Zasady podziału zysku w spółce, jak wszystkie inne zasady określają sytuacje, w których występują wyjątki. W przypadku spółek z o.o. mogą występować również udziały uprzywilejowane co do udziału w zysku. Prócz tego wspólnikom mogą zostać przyznane specjalne uprawnienia osobiste, których zadaniem jest zwiększenie udziału w zysku wypracowanym przez spółkę. Oznacza to nic innego, jak to, iż wspólnik z mniejszą ilością udziałów, może zostać uprawniony do większego udziału w zysku, niż wspólnik, który posiada więcej udziałów.

Sprawdź, jakie inne obowiązki spoczywają na barkach wspólnika w spółce!