Grupa kapitałowa, a podatkowa grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa to struktura będąca połączeniem samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej, pomiędzy którymi panują relacje o charakterze kapitałowym.

Podatkowa grupa kapitałowa to również grupa kapitałowa, ale określana w świetne przepisów podatkowych. Stanowią one, że grupa kapitałowa może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych po spełnieniu określonych warunków, z których najważniejsze to:

>> Minimalna wartość kapitału przypadającego na jedną spółkę z grupy kapitałowej musi średnio wynosić 1 000 000 złotych,

>> Spółka dominująca musi posiadać bezpośredni udział (wynoszących 95%) w kapitale zakładowym lub w jego części, należącym do spółek córek,

>> W spółkach nie mogą występować zaległości podatkowe, stanowiące dochód państwa,

>> Spółki tworzące grupę kapitałowa zawarły umowę w formie aktu notarialnego o utrzymaniu podatkowej grupy kapitałowej, na okres co najmniej trzech lat.

Grupy kapitałowe mogą zostać utworzone również na terenie Unii Europejskiej. Zobacz więcej na ten temat tutaj!