Formy zakładania działalności. Co warto wiedzieć?

Polska daje wiele możliwości prowadzenia działalności. Wybór formy organizacyjno – prawnej jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji jaką musi podjąć przedsiębiorca. Obowiązujący system pozwala na wybór działalności w dość szerokim gronie.
Zakładanie firmy staje się coraz bardziej popularne. W końcu gwarantuje samodzielność, elastyczne godziny pracy, bezpieczeństwo, stabilizację – krótko mówiąc jest w stanie zapewnić to, czego oczekujemy od pracy idealnej.
Jaka forma jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy? Należy najpierw podzielić spółki z punktu widzenia ekonomicznego.
Wyróżniamy:
- spółki osobowe są podmiotami prawa (mogą pozywać, być pozywane, zaciągać zobowiązania itd.) ale nie posiadają osobowości prawnej; wspólników obowiązuje odpowiedzialność za zobowiązania spółki; powstają w momencie wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego);
Należą do nich:
*spółki jawne
*spółki komandytowe
*spółki partnerskie
*spółki cywilne
*spółki komandytowo - akcyjne

- spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną; są najsilniej uregulowane w prawie; wkłady wspólników muszą mieć charakter majątkowy; mogą być tworzone w każdym, dowolnym celu;
Dzielą się na:
*z ograniczoną odpowiedzialnością
*akcyjne

Każda z wymienionych działalności ma swoją indywidualną specyfikę. Decydując o wyborze należy się zapoznać co dany rodzaj przedsiębiorstwa oferuje, a to pozwoli na dopasowanie go do Twoich potrzeb i wymagań.