Dlaczego założenie spółki jawnej jest takie tanie?

Spółka jawna to najprostsza spółka pośród spółek handlowych. Jest także jedną z najtańszych w założeniu spółek. Dlaczego tak jest? Wynika to wszystko bowiem ze specyfikacji spółki jawnej. Trzeba ją najpierw poznać, by móc dostrzec przyczyny niskich kosztów założenia i prostoty prowadzenia.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma swój majątek, powstający z wkładów wniesionych do spółki lub nabytych przez nią w czasie istnienia. Nie musi jednak gromadzić określonej przepisami sumy pieniędzy, by móc powstać.

Rejestracja spółki jawnej może przebiec na kilka sposobów. Każdy z przedsiębiorców może samodzielnie zarejestrować spółkę w trybie tradycyjnym lub skorzystać z możliwości rejestracji online. Rejestracja za pomocą Internetu daje możliwość zmniejszenia kosztów założenia spółki, co spowodowane jest mniejszą opłatą za wpis spółki jawnej do KRS.

Do rejestracji spółki jawnej potrzebna jest umowa, sporządzona pod rygorem nieważności, wnioski rejestracyjne do KRS, dokumentacja zawierająca listę wspólników oraz wzory podpisów, a także potwierdzająca wniesienie opłat sądowych. Ponieważ umowa spółki nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego (nie trzeba opłacać taksy notarialnej), zmniejszają się koszty założenia tej spółki.