Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

W procesie założenia własnej działalności gospodarczej istotną rolę odgrywa Polska Klasyfikacja Działalności, czyli PKD. Czym jest PKD? Dlaczego jest tak ważna dla przedsiębiorców?

Celem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest uporządkowanie podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON.

Kody PKD używane są do:
- celów statystycznych
- odpowiedniej klasyfikacji podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku
- tworzenia bilansów gospodarki narodowej
- porównywania firm polskich do zagranicznych
- ukazania modeli gospodarczych kraju

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności przedstawione są w:
- umowie spółki kapitałowej
- wniosku CEIDG-1

Struktura PKD:
1. Sekcja
2. Dział
3. Grupa
4. Klasa
5. Podklasa

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o konieczności aktualizacji danych w rejestrach w przypadku zmiany zakresu kodów PKD.