Czym jest kwota komandytowa?

Czym jest kwota komandytowa? To bardzo dobre pytanie. Wyjaśnijmy je.

Kwota komandytowa jest sumą wkładów, jakie do spółki komandytowej wnoszą komandytariusze. Są to wspólnicy, którzy jako jedyni w tej spółce posiadają ograniczoną odpowiedzialność majątkową, właśnie do wysokości kwoty komandytowej. Wniesione do tej spółki środki, stanowią kapitał zakładowy spółki.

Wniesienie kwoty komandytowej pozwala wspólnikom ograniczyć odpowiedzialność, a jednocześnie zaangażować się w prowadzenie działalności. Nie jest jednak tak wspaniale. W zamian za ograniczoną odpowiedzialność majątkową, wspólnicy ci nie mogą reprezentować spółki ani prowadzić jej spraw, bez specjalnego pozwolenia - prokury.

Spółka komandytowa to również dobra forma prowadzenia działalności. Chociaż nie wszyscy mają możliwość ograniczenia odpowiedzialności majątkowej, spółka ta też może być alternatywą.