Czy zakup spółki z o.o. jest bezpieczny?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wpływa na to duża swoboda w kształtowaniu więzi łączących spółkę z danym podmiotem oraz jej struktura. Wiele osób zastanawia się jednak, czy nabycie takiej jednostki zapewnia im pełne bezpieczeństwo.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę to bez wątpienia jeden z największych atutów danego podmiotu. Oznacza to, że spółka za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, którego jest jedynym prawnym właścicielem. Tym samym jej wspólnicy mogą być spokojni o prywatne mienie. Inaczej kwestia prezentuje się w przypadku członków zarządu, którzy prowadzą jej sprawy. W przypadku gdy są oni odpowiedzialni za powstałe należności zobowiązani są do ich pokrycie.

Nie dzieje się tak jednak w momencie gdy w odpowiednim terminie został zgłoszony wniosek o upadłość, wszczęto postępowanie układowe, niewszczęcie tych postępowań nie nastąpiło z winy wspólnika bądź wierzyciel nie poniósł szkody zanim ogłoszono upadłość.

Sprawdź jakie są wymaganie niezbędne do rejestracji spółki z o.o. -> KLIK