Czy warto zakładać spółki przez Internet?

Zakładanie spółek przez Internet staje się coraz popularniejsze. Przyczyniają się do tego zmniejszone formalności oraz szybszy przebieg procedur, dzięki systemowi rejestracji online. System ten zmniejsza także koszty założenia spółek, gdyż opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców zakładanych w ten sposób spółek jest o połowę mniejsza.

Z możliwości rejestracji online za pomocą systemu eMS skorzystać mogą tylko spółki jawne, komandytowe czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie wymienionych spółek przez Internet rozpoczyna się od utworzenia konta w systemie eMS. Po zalogowaniu się do niego należy wybrać opcję rejestracji wybranej formy spółki z wykorzystaniem wzorca umowy, a następnie uzupełnić dane w umowie, wnioskach rejestracyjnych oraz pozostałej dokumentacji. Po wykonaniu tej czynności należy wygenerować wnioski, podpisać je i przesłać do odpowiednich urzędów. Przed wysłaniem wniosku nie można zapomnieć o uiszczeniu opłat sądowych. Zakładanie spółek jawnych przez Internet nie wymaga osobistego udawania się do KRS, a także zmniejsza koszty założenia spółki oraz czas, w jakim zostaje utworzona.

Spółki jak najbardziej warto zakładać przez Internet! Szkoda jednak, że nie każda forma prawna może być w ten sposób rejestrowana.