Czy w spółce z o.o. musi być kasa?

Jeśli chodzi o ustawę o rachunkowości ustala ona następujące obowiązki w zakresie obrotu gotówkowego:
1. Księgi rachunkowe można uznać za prowadzone na bieżąco jeśli wpłaty i wypłaty gotówką ujmowane są w tym samym dniu.
2. Jeśli prowadzimy kasę dla operacji gotówkowych, mamy obowiązek prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w tym zakresie.
3. Ostatniego dnia roku obrotowego mamy obowiązek drogą spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację środków w kasie.

Nie ma więc w tych przepisach obowiązku prowadzenia kasy. Zależy to od decyzji kierownika jednostki, którym jest Zarząd. Oczywiście rezygnacja z prowadzenia kasy jest możliwa, jeśli z uwagi na skalę operacji gotówkowych nie zaburza to rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej spółki.