Czy udziały w spółce z o.o. są równe?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości. W przypadku gdy umowa spółki stanowi, że wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział wówczas każdy z udziałów powinien mieć równą wartość. Udziały te powinny być również niepodzielne. Przykładowo w spółce z o.o. o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 5 tysięcy złotych może istnieć 100 udziałów każdy po 50 złotych.

Jeżeli udziały w spółce są nierównej wartości nominalnej wówczas każdy ze wspólników może dysponować wyłącznie jednym udziałem.Przykładowo jeden ze wspólników może posiadać udział o wartości 3000 złotych, a drugi o wartości 2000 złotych.

W zamian za udziały wspólnikom przysługują głosy podczas głosowania nad uchwałami. Na każdy udział o równej wartości przypada jeden głos, natomiast w przypadku udziałów o nierównej wartości nominalnej jeden głos przypada na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału. Umowa spółki może przewidywać jednak inny udział w głosowaniu.