Czy spółka partnerska jest dla Ciebie?

Spółka partnerska należy do grupy spółek handlowych, osobowych. Jest dosyć specjalistyczna, gdyż jej prowadzenie jest możliwe dla wymienionej grupy osób, a dokładnie dla osób wykonujących wolne zawody?


Kto może prowadzić spółkę partnerską?
- adwokaci,
- aptekarze,
- architekci,
- inżynierzy budownictwa,
- biegli rewidenci,
- brokerzy ubezpieczeni,
- doradcy podatkowi,
- maklerzy papierów wartościowych,
- doradcy inwestycyjni,
- księgowi,
- lekarze,
- lekarze dentyści,
- lekarze weterynarii,
- notariusze,
- pielęgniarki,
- położne,
- radcy prawni,
- rzecznicy patentowi,
- rzeczoznawcy majątkowi,
- tłumacze przysięgli.

Spółka partnerska jest jedną ze spółek osobowych prawa handlowego- co oznacza, że nie posiada osobowości prawnej i jest tzw. ułomną osobą prawną. W praktyce, jej możliwości nie odstają od możliwości "pełnych" osób prawnych takich jak spółka z o.o. Co do zasady, prowadzenie spraw spółki powierzone jest partnerom. Charakterystycznym elementem spółki partnerskiej jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki.