Członek zarządu, a składki ZUS

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Powołanie członka zarządu nie jest jednak równoznaczne z nawiązywaniem stosunku pracy, bardzo często ma ono charakter organizacyjny. Co ważne, aby otrzymywać wynagrodzenie musi wystąpić zatrudniona na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.
Powołanie członka zarządu w znaczeniu bezumownym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Za osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to że jedyny wspólnik spółki z o.o. posiada obowiązek regulowania składek na ubezpieczenie społeczne dokładnie na takich samych zasadach, jak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Za jednoosobową spółkę uznaje się też spółkę, w której udział w kapitale zakładowym wspólników innych niż wspólnik będący członkiem zarządu ma charakter iluzoryczny.