Czas rozpatrywania wniosków w KRS

Czas rozpatrywania wniosków w KRS może znacznie się wydłużyć, jednocześnie opóźniając rozpoczynanie działalności gospodarczej. Jak kształtuje się czas rozpatrywania wniosków w KRS, w przypadku poszczególnych metod rejestracji spółek. Dowiedzieć się o tym można więcej tutaj!

REJESTRACJA W TRYBIE TRADYCYJNYM
W przypadku rejestracji spółki handlowej tradycyjnie, złożone osobiście wnioski rejestracyjne rozpatrywane są w ciągu 7 dni. Termin 7 dni na rozpatrzenie wniosku rejestracyjnego w przypadku tradycyjnej rejestracji jest orientacyjnych. Gdy w wnioskach wystąpią błędy lub wnioski okażą się niekompletne, termin ten jest odwlekany o kolejne 7 dni. Nie powinien jednak przekroczyć miesiąca, z pominięciem wyjątkowych przypadków.

REJESTRACJA W TRYBIE ONLINE
W przypadku rejestracji spółki handlowej przez Internet, czas rozpoczynania wniosków w KRS jest krótszy. Po przesłaniu wniosków do KRS, rozpatrywane są one w terminie do 24 godzin roboczych. To jednak nie kończy rejestracji i proces zakładania spółki trwa trochę dłużej niż 24 godziny. Wadą tego systemu jest także to, że z rejestracji spółki online skorzystać mogą tylko wybrane spółki - spółki z o.o., komandytowe oraz jawne.

ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI
Rejestracja spółki przez Internet lub w wydziale KRS zajmuje około 1-2 tygodni. Jest jednak jeszcze lepsze rozwiązanie niż samodzielna rejestracja, umożliwiające założenie spółki w ciągu kilku dni. Jest nim gotowa spółka czyli gotowe przedsiębiorstwo, już w pełni zarejestrowane, gotowe do prowadzenia działalności, bez żadnych zobowiązań. Na rozpoczęcie własnej działalności w gotowej spółce wystarczy tylko kilka dni, a w najlepszym przypadku nawet jeden dzień. Zainteresowanych szybkim zakładaniem spółek, dzięki gotowym spółką, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.