Co zawiera wniosek rejestrowy spółki z o.o. ?

Niezbędną czynnością, by spółka z o.o. mogła zacząć funkcjonować jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Aby zarejestrować spółkę z o.o. w KRS należy sporządzić odpowiednie wnioski rejestracyjne. Wnioski te to:

  • KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • KRS-WE – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu "Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru",
  • KRS-WK – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu "Organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki",
  • KRS-WL – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu "Prokurenci",
  • KRS-WM – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu "Przedmiot działalności".

W wniosku rejestracyjnym powinny się znaleźć następujące dane:
- nazwa spółki z o.o.,
- siedziba i adres spółki z o.o.,
- przedmiot działalności spółki z o.o.,
- wysokość kapitału zakładowego,
- określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
- nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
- sposób reprezentowania spółki z o.o.
- nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.