Brak obowiązku rejestracji małej firmy

Działalność nierejestrowana bardzo często nazywana jest również działalnością na próbę. Jeszcze do niedawna taka forma działalności nie była legalna. Możliwość taka została ustanowiona 30 kwietnia bieżącego roku, jednak tylko w niektórych przypadkach.

Aby móc poprowadzić działalność nierejestrowaną konieczne jest spełnienie następujących warunków.

1. Przedsiębiorca musi działać jako osoba fizyczna, a jej przychody nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku będzie to zatem kwota nie większa niż 1050 zł).

2. Przedsiębiorca przez ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej bądź miał co najmniej roczną przerwę od momentu wykreślenia go z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana nie dotyczy spółek cywilnych oraz działalności gospodarczej, która wymaga specjalnych zezwoleń bądź koncesji. Podmioty te zawsze będą podlegały ewidencji w CEIDG.