Blogi

W jaki sposób można pokryć kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy muszą wnieść środki na pokrycie kapitału zakładowego. Od 2009 roku spółka z o.o. wymaga kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Do tego czasu kapitał wynosił aż dziesięciokrotność tej kwoty.

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możemy pokryć na dwa sposoby: wkładem pieniężnym i niepieniężnym.

Firma spółki z o.o.

Nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej nazywaną jej „firmą” należy wybrać już na etapie sporządzania jej aktu założycielskiego (umowy).

Obowiązkowym elementem nazwy każdej firmy zarejestrowanej w tej formie prawnej jest adnotacja „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jej skrót „spółka z o.o.”. Może ona mieć związek z przedmiotem działalności, siedzibą, nazwiskiem osoby fizycznej, które na przykład jest prezesem - nie ma zbyt wielu ograniczeń.

W nazwie spółki z o.o. nie można używać takich słów jak na przykład:

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Wiele osób decydując się na otworzenie swojego biznesu postanawia otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to najprostsza forma działalności, która przede wszystkim wiąże się z niewielką biurokracją oraz niewielkimi kosztami prowadzenia. Niestety bardzo często firma w pewnym momencie gwałtownie się rozrasta i wtedy pojawiają się pierwsze minusy tej formy. Przekroczenie limitu obrotów (2 mln euro) zmusza podatnika na przejście do pełnej księgowości, a co się z tym wiąże na zbycie się tytułu małego podatnika.

Kapitał obcy w spółce

Kapitał obcy zostaje pozyskany przez spółkę na określony czas, po którego upływie musi zostać zwrócony. Tego rodzaju kapitał może być oprocentowany, co zwiększa sumę do zwrotu.

Zdarzają się sytuację, w których dawcy kapitału mają wpływ na jego wykorzystanie, ale nie mają wpływu na decyzje dotyczące całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do momentu spłaty kapitału obcego zaliczany jest on do zobowiązań.

Adres do rejestracji firmy

Wirtualne biura często dają możliwość skorzystania ze swoich adresów podczas rejestracji firmy. To bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą otworzyć biznes bez ingerowania w swoje życie prywatne.

Przedsiębiorca chcąc zarejestrować spółkę może w dokumentach podać adres wirtualnego biura w prestiżowej lokalizacji. Zwiększa to szansę na sukces poprzez zwrócenie uwagi na firmę potencjalnych Klientów.

Skorzystanie z usług wirtualnego biura pozwala również zredukować koszty związane z obsługą biurową.

Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenia funkcjonują w oparciu o ustawę dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 roku zmniejszyła liczbę wymaganych założycieli do 3.
Stowarzyszenie powinno zostać zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę.
Stowarzyszenie zwykłe jest tzw. „ułomną osobą prawną”.

Stowarzyszenia mają prawo we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywanymi.

Strony