Blogi

Zalety przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę

Aby przekształcić podmiot w spółkę, należy przede wszystkim sporządzić plan przekształcenia i dopełnić wymaganych formalności.
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową posiada kilka zalet, których nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość.
Warto wymienić najistotniejsze z nich.
Po pierwsze kontynuacja praw i obowiązków z poprzedniego przedsiębiorstwa, nowa spółka wchodzi we wszystkie jej dotychczasowe umowy i kontrakty. Nie ma potrzeby sporządzania nowych umów, spisywania aneksów i dopełniania innych formalności.

Spółka, a jej rachunek bankowy

Rachunek bankowy to nic innego jak rachunek prowadzony przez wybrany bank na podstawie umowy podpisanej między wspomnianym już bankiem, a posiadaczem rachunku. Właściciel konta bankowego ma pełne prawo do tego, aby dysponować środkami pieniężnymi dostępnymi na danym koncie.

Umowę tą należy zawrzeć na piśmie na czas określony, bądź nieokreślony, co zależy od indywidualnych ustaleń. Zasady dotyczące zawierania umowy o założenie i prowadzenie konta bankowego zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz określone przez obowiązujące prawo bankowe.

Obowiązki wspólnika w spółce

Będąc wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością warto zdać sobie sprawę, iż prócz szeregu praw posiadamy także obowiązki, z których musimy się wywiązać. Obowiązki te wynikają z kodeksu spółek handlowych oraz umowy danej jednostki.

Najważniejszymi z nich są:

1. Obowiązek wniesienia wkładów - wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego do podstawowy obowiązek wszystkich wspólników. Co ważne, zaświadczenie o dopełnieniu tego obowiązku zarząd musi dołączyć do wniosku o rejestrację do KRS.

Prosta Spółka Akcyjna

PSA czyli Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki handlowej proponowany przez Ministerstwo Rozwoju. Ma ona łączyć w sobie charakterystykę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Podmiot ten został opracowany głównie z myślą o start-upach. Aktualnie projekt jest na etapie konsultacji.

Strony