Blogi

Założenie spółki z o.o. u notariusza

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć za pomocą systemu s24 oraz tradycyjnie u notariusza. Mogłoby się wydawać iż zarejestrowanie spółki przez Internet jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala założyć spółkę już w zaledwie 24 godziny. Ponadto wszelkie formalności możemy wykonać z naszego ulubionego fotela. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu.
Tymczasem wbrew pozorom lepsze dla naszej działalności może okazać się założenie spółki z o.o. u notariusza.

Wypłata dywidendy wspólnikowi

Aby spółka mogła wypłacić dywidendę wspólnikom konieczne jest wypracowanie przez nią zysku. Kolejno na Zgromadzeniu Wspólników należy podjąć uchwałę o jego podziale.
Uchwała dotycząca przeznaczenia zysku jest niezbędna, gdyż zysk może być przeznaczony nie tylko na wypłacanie dywidendy, ale także na kapitał zakładowy bądź kapitał rezerwowy spółki.

Pełnomocnik w spółce z o.o.

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często nasuwa się pytanie czy możemy upoważnić osobę trzecią niebędącą członkiem Zarządu do podejmowania niektórych czynności.

Organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zarząd mogący składać się z jednego lub większej ilości osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego obowiązuje łączna reprezentacja, co oznacza że jego członkowie muszą współdziałać.

Czy udziały w spółce z o.o. są równe?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości. W przypadku gdy umowa spółki stanowi, że wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział wówczas każdy z udziałów powinien mieć równą wartość. Udziały te powinny być również niepodzielne. Przykładowo w spółce z o.o. o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 5 tysięcy złotych może istnieć 100 udziałów każdy po 50 złotych.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy stanowi minimalny wkład właścicieli wnoszony podczas zakładania spółki. Jego wysokość może zmieniać się podczas rozwijania się firmy.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki.
Wynosi ona odpowiednio:
- spółka z o.o. - 5 tysięcy złotych,
- spółka komandytowa - 50 tysięcy złotych,
- spółka akcyjna - 100 tysięcy złotych.
Wysokość kapitału zakładowego przewidziano także dla:
- spółdzielni europejskiej - 30 tysięcy euro,
- spółki europejskiej - 120 tysięcy euro.

Odwołanie prokurenta spółki

Prokura jest specjalnym pełnomocnictwem dla osoby fizycznej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – prokurenta. Prokura może zostać udzielona przez każdego przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do KRS lub CEiDG.
Prokura upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Ten typ pełnomocnictwa nie upoważnia do zbywania oraz obciążania przedsiębiorstwa oraz nieruchomości.
Prokura nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

Jak dzielić zysk w spółce?

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kwestia podziału zysku wygląda tak, że jest on dzielony w zależności od tego, jaką ilość udziałów posiada dany wspólnik. Należy jednak mieć na uwadze to, że sytuacja ta dotyczy spółek, w których występujące udziały mają jednakową wartość nominalną.

Formy zakładania działalności. Co warto wiedzieć?

Polska daje wiele możliwości prowadzenia działalności. Wybór formy organizacyjno – prawnej jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji jaką musi podjąć przedsiębiorca. Obowiązujący system pozwala na wybór działalności w dość szerokim gronie.
Zakładanie firmy staje się coraz bardziej popularne. W końcu gwarantuje samodzielność, elastyczne godziny pracy, bezpieczeństwo, stabilizację – krótko mówiąc jest w stanie zapewnić to, czego oczekujemy od pracy idealnej.

Brak obowiązku rejestracji małej firmy

Działalność nierejestrowana bardzo często nazywana jest również działalnością na próbę. Jeszcze do niedawna taka forma działalności nie była legalna. Możliwość taka została ustanowiona 30 kwietnia bieżącego roku, jednak tylko w niektórych przypadkach.

Aby móc poprowadzić działalność nierejestrowaną konieczne jest spełnienie następujących warunków.

1. Przedsiębiorca musi działać jako osoba fizyczna, a jej przychody nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku będzie to zatem kwota nie większa niż 1050 zł).

Strony