Blogi

Numer REGON

Firmy muszą posiadać różne numery, którymi posługują się na rynku. Jednym z obowiązkowych numerów, z których korzysta każda firma jest jest REGON.

Numer REGON to numer identyfikacyjny składający się z dziewięciu liczb. W przypadku jednostek organizacyjnych, które mają swoje siedziby w różnych województwach nadaje się numery 14-cyfrowe.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają między innymi osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne - gospodarstwa rolne.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to, obok spółek osobowych, jeden z rodzajów spółek prawa handlowego.

Spółki kapitałowe są formą prawną często wybieraną przez przedsiębiorców. Charakteryzują się przede wszystkim posiadaniem osobowości prawnej, kapitału zakładowego i własnego majątku (całkowicie odrębnego od majątku wspólników). Co ważne, spółki takie samodzielnie odpowiadają za swoje zobowiązania - dzięki temu akcjonariusze/wspólnicy nie ponoszą wysokiego ryzyka gospodarczego.

Spółki kapitałowe dzielą się na spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wspólnicy w spółce z o.o.

Wspólnikiem w spółce z o.o. może zostać: osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyczne jest, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. To oznacza, że osobisty majątek wspólników jest bezpieczny, nawet jeśli spółka generuje straty lub ma jakieś długi.

Rola akcjonariusza spółki wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Celem przekształcenia jest zmiana dotychczas prowadzonej formy prawnej działalności gospodarczej. W tym przypadku spółkę jawną przekształcamy w spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o.
Mowa tutaj o całkowitej zmianie wraz z prawami oraz obowiązkami, które obowiązują w spółce jawnej, a nie obowiązywały w spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej stają się zaś wspólnikami spółki z o.o.

Założenie spółki z o.o. u notariusza

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć za pomocą systemu s24 oraz tradycyjnie u notariusza. Mogłoby się wydawać iż zarejestrowanie spółki przez Internet jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala założyć spółkę już w zaledwie 24 godziny. Ponadto wszelkie formalności możemy wykonać z naszego ulubionego fotela. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu.
Tymczasem wbrew pozorom lepsze dla naszej działalności może okazać się założenie spółki z o.o. u notariusza.

Wypłata dywidendy wspólnikowi

Aby spółka mogła wypłacić dywidendę wspólnikom konieczne jest wypracowanie przez nią zysku. Kolejno na Zgromadzeniu Wspólników należy podjąć uchwałę o jego podziale.
Uchwała dotycząca przeznaczenia zysku jest niezbędna, gdyż zysk może być przeznaczony nie tylko na wypłacanie dywidendy, ale także na kapitał zakładowy bądź kapitał rezerwowy spółki.

Pełnomocnik w spółce z o.o.

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często nasuwa się pytanie czy możemy upoważnić osobę trzecią niebędącą członkiem Zarządu do podejmowania niektórych czynności.

Organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zarząd mogący składać się z jednego lub większej ilości osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego obowiązuje łączna reprezentacja, co oznacza że jego członkowie muszą współdziałać.

Strony