Blogi

Oświadczenie o statusie cudzoziemca

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest złożenie oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeszcze do niedawna stanowiło to ogromne utrudnienie, ponieważ mimo wykorzystywania systemu S24 wymagało to osobnego, papierowego dokumentu. Sprawiało to, że założenie spółki zapowiadane na 24 godziny zazwyczaj przeciągało się do 7, a nawet 10 dni.

5 korzyści, jakie posiada spółka z o.o.

Przedsiębiorca zakładając swój biznes musi zdecydować jaką formę działalności będzie chciał prowadzić. Coraz częściej wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie korzyści można więc wyróżnić?

1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki - może nabywać prawa oraz zaciągać zamówienia, ale stanowi odrębny podmiot od jej wspólników. Oznacza to, że za zobowiązania wspólnicy odpowiadają tylko do wkładu, który sami wnieśli.

Zakup gotowej spółki – co można w niej zmienić?

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to osoby chcące prowadzić własną działalność gospodarczą, zamiast przechodzić przez całą procedurę rejestracyjną, podejmują decyzję o zakupie gotowego podmiotu gospodarczego. Opcja ta pozwala podjąć pierwsze działania już w ciągu kilku dni, a te bardziej profesjonalne firmy zapewniają skrócenie tego czasu nawet do jednej doby.

Jak bezpiecznie kupić spółkę?

Z każdym rokiem coraz większa ilość osób decyduje się na kupienie spółki. Potencjalni przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że w ten sposób pominą wszelkie kłopotliwe formalności rejestracyjne, a swoją działalność będą mogli rozpocząć już w zaledwie jedną dobę.

Na rynku działa wiele firm, oferujących sprzedaż gotowych spółek. Nasuwa się tu jednak pytanie. Jak kupić gotową spółkę?

Numer REGON

Firmy muszą posiadać różne numery, którymi posługują się na rynku. Jednym z obowiązkowych numerów, z których korzysta każda firma jest jest REGON.

Numer REGON to numer identyfikacyjny składający się z dziewięciu liczb. W przypadku jednostek organizacyjnych, które mają swoje siedziby w różnych województwach nadaje się numery 14-cyfrowe.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają między innymi osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne - gospodarstwa rolne.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to, obok spółek osobowych, jeden z rodzajów spółek prawa handlowego.

Spółki kapitałowe są formą prawną często wybieraną przez przedsiębiorców. Charakteryzują się przede wszystkim posiadaniem osobowości prawnej, kapitału zakładowego i własnego majątku (całkowicie odrębnego od majątku wspólników). Co ważne, spółki takie samodzielnie odpowiadają za swoje zobowiązania - dzięki temu akcjonariusze/wspólnicy nie ponoszą wysokiego ryzyka gospodarczego.

Spółki kapitałowe dzielą się na spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wspólnicy w spółce z o.o.

Wspólnikiem w spółce z o.o. może zostać: osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyczne jest, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. To oznacza, że osobisty majątek wspólników jest bezpieczny, nawet jeśli spółka generuje straty lub ma jakieś długi.

Rola akcjonariusza spółki wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Celem przekształcenia jest zmiana dotychczas prowadzonej formy prawnej działalności gospodarczej. W tym przypadku spółkę jawną przekształcamy w spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o.
Mowa tutaj o całkowitej zmianie wraz z prawami oraz obowiązkami, które obowiązują w spółce jawnej, a nie obowiązywały w spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej stają się zaś wspólnikami spółki z o.o.

Strony