Blogi

100 zmian dla firm

1. stycznia 2017 roku w życie weszła grupa zmian ustawowych, mająca na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorstw, czyli tak zwany “pakiet 100 zmian dla firm”. Modyfikacje te mają na celu zapewnić przedsiębiorcom między innymi łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu, a także prostsze rozwiązania prawne dla start-upów.
Zmiany systematycznie są wprowadzane i znacznie poszerzają możliwości dużych, a w szczególności małych przedsiębiorców.

Oto kilka przykładowych zmian:

Bony rekompensacyjne dla małopolskich firm

W ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jednoosobowe firmy mogą liczyć na bezzwrotne bony w wysokości 9 tysięcy złotych. W puli środków, do rozdania jest aż 16 mln złotych!

Bony otrzymają osoby fizyczne prowadzące działalność a terenie Małopolski, kwalifikującą się do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich firm, które nie zatrudniają pracowników na pełen etat.

Środki można przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem przedsiębiorstwa i prowadzonej przez niego działalności, przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

Czemu warto przekształcić się w P.S.A.?

Środowisko przedsiębiorców w Polsce już dawno oczekiwało na taką formę prowadzenia działalności, jak Prosta Spółka Akcyjna. Wiele start'upów nie doszło do skutku, ponieważ polski system prawny nie był w stanie zaoferować im tego, co w marcu 2021 r. da im założenie Prostej Spółki Akcyjnej. Wówczas dla wielu działających podmiotów bardzo korzystne może okazać się przekształcenie dotychczas prowadzonej przez siebie działalności.

Z pewnością pojawią się liczne zapytania – dlaczego warto przekształcić się w P.S.A.?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki zazwyczaj wiąże z utratą przez nią osobowości prawnej. Istnieją dwie zasadnicze przyczyny upadłości spółki:
1. Niewypłacalność spółki - spółka utraci zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych.
2. Nadmierne zadłużenie - zobowiązania pieniężne przekroczą wartość majątku, a stan ten będzie utrzymywał się ponad 24 miesiące.

Kapitał zakładowy w spółkach

Kapitałem zakładowym (założycielskim) nazywamy wkład właścicieli wniesiony w czasie rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego.

Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy.

Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki:
– 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 zł);
– 50 000 zł – spółka komandytowo-akcyjna,
-100 000 zł – spółka akcyjna ( wartość nominalna nie niższa niż 1 grosz).

Spółka z o.o. - zgromadzenie wspólników

Każdy dostępny w Polsce rodzaj prowadzenia działalności, posiada organ odpowiedzialny za podejmowanie najważniejszych decyzji, jak również zatwierdzanie zadań należących do pozostałych organów. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie może być:
- zwyczajne, które zwoływane jest pod koniec roku obrachunkowego,
- nadzwyczajne, które zwoływane jest w innych, nagłych sytuacjach.

Charakterystyka Prostej Spółki Akcyjnej

Co charakteryzuje PSA?
- akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki,
- w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN,

Własna działalność - czy to się opłaca?

Działalność gospodarczą można rozumieć na różne sposoby. Może to być niewielka firma jednoosobowa, a więc w praktyce samozatrudnienie lub firma o bardziej skomplikowanej strukturze. Absolutną podstawą przy prowadzeniu własnej jednostki jest dbałość o składki ZUS, dokumentację, księgowość, ewentualne podatki, a także formalności i koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

Strony