Blogi

Czemu warto przekształcić się w P.S.A.?

Środowisko przedsiębiorców w Polsce już dawno oczekiwało na taką formę prowadzenia działalności, jak Prosta Spółka Akcyjna. Wiele start'upów nie doszło do skutku, ponieważ polski system prawny nie był w stanie zaoferować im tego, co w marcu 2021 r. da im założenie Prostej Spółki Akcyjnej. Wówczas dla wielu działających podmiotów bardzo korzystne może okazać się przekształcenie dotychczas prowadzonej przez siebie działalności.

Z pewnością pojawią się liczne zapytania – dlaczego warto przekształcić się w P.S.A.?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki zazwyczaj wiąże z utratą przez nią osobowości prawnej. Istnieją dwie zasadnicze przyczyny upadłości spółki:
1. Niewypłacalność spółki - spółka utraci zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych.
2. Nadmierne zadłużenie - zobowiązania pieniężne przekroczą wartość majątku, a stan ten będzie utrzymywał się ponad 24 miesiące.

Kapitał zakładowy w spółkach

Kapitałem zakładowym (założycielskim) nazywamy wkład właścicieli wniesiony w czasie rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego.

Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy.

Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki:
– 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 zł);
– 50 000 zł – spółka komandytowo-akcyjna,
-100 000 zł – spółka akcyjna ( wartość nominalna nie niższa niż 1 grosz).

Spółka z o.o. - zgromadzenie wspólników

Każdy dostępny w Polsce rodzaj prowadzenia działalności, posiada organ odpowiedzialny za podejmowanie najważniejszych decyzji, jak również zatwierdzanie zadań należących do pozostałych organów. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie może być:
- zwyczajne, które zwoływane jest pod koniec roku obrachunkowego,
- nadzwyczajne, które zwoływane jest w innych, nagłych sytuacjach.

Charakterystyka Prostej Spółki Akcyjnej

Co charakteryzuje PSA?
- akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki,
- w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN,

Charakterystyka Prostej Spółki Akcyjnej

Co charakteryzuje PSA?
akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki,
w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN,

Własna działalność - czy to się opłaca?

Działalność gospodarczą można rozumieć na różne sposoby. Może to być niewielka firma jednoosobowa, a więc w praktyce samozatrudnienie lub firma o bardziej skomplikowanej strukturze. Absolutną podstawą przy prowadzeniu własnej jednostki jest dbałość o składki ZUS, dokumentację, księgowość, ewentualne podatki, a także formalności i koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

Strony