admin - blog

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

W procesie założenia własnej działalności gospodarczej istotną rolę odgrywa Polska Klasyfikacja Działalności, czyli PKD. Czym jest PKD? Dlaczego jest tak ważna dla przedsiębiorców?

Celem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest uporządkowanie podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON.

Kody PKD używane są do:
- celów statystycznych
- odpowiedniej klasyfikacji podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku
- tworzenia bilansów gospodarki narodowej
- porównywania firm polskich do zagranicznych
- ukazania modeli gospodarczych kraju

Spółki kapitałowe

Jedną z najistotniejszych cech spółek kapitałowych jest to, że w ich funkcjonowaniu na rynku najważniejszy jest, jak sama nazwa wskazuje, kapitał. Najczęściej spółki kapitałowe wykorzystywane są przez przedsiębiorców planujących prowadzić biznes o większych rozmiarach.

Spółka komandytowa – tak czy nie?

Spółka komandytowa jet spółką, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakterystyczną cechą dla tej spółki są wspólnicy – komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, zaś komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Oczywiście jak każda spółka ma swoje plusy i minusy, które każdy przedsiębiorca powinien znać.

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego, za którego funkcjonowanie odpowiadają sądy rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zawiera on najważniejsze informacje o przedsiębiorcach podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Od czerwca 2012 istnieje możliwość elektronicznego pobrania aktualnych odpisów KRS.

100 zmian dla firm

1. stycznia 2017 roku w życie weszła grupa zmian ustawowych, mająca na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorstw, czyli tak zwany “pakiet 100 zmian dla firm”. Modyfikacje te mają na celu zapewnić przedsiębiorcom między innymi łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu, a także prostsze rozwiązania prawne dla start-upów.
Zmiany systematycznie są wprowadzane i znacznie poszerzają możliwości dużych, a w szczególności małych przedsiębiorców.

Oto kilka przykładowych zmian:

Bony rekompensacyjne dla małopolskich firm

W ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jednoosobowe firmy mogą liczyć na bezzwrotne bony w wysokości 9 tysięcy złotych. W puli środków, do rozdania jest aż 16 mln złotych!

Bony otrzymają osoby fizyczne prowadzące działalność a terenie Małopolski, kwalifikującą się do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich firm, które nie zatrudniają pracowników na pełen etat.

Środki można przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem przedsiębiorstwa i prowadzonej przez niego działalności, przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków.

Czemu warto przekształcić się w P.S.A.?

Środowisko przedsiębiorców w Polsce już dawno oczekiwało na taką formę prowadzenia działalności, jak Prosta Spółka Akcyjna. Wiele start'upów nie doszło do skutku, ponieważ polski system prawny nie był w stanie zaoferować im tego, co w marcu 2021 r. da im założenie Prostej Spółki Akcyjnej. Wówczas dla wielu działających podmiotów bardzo korzystne może okazać się przekształcenie dotychczas prowadzonej przez siebie działalności.

Z pewnością pojawią się liczne zapytania – dlaczego warto przekształcić się w P.S.A.?

Strony