Blogi

Dlaczego prosta spółka akcyjna to dobry wybór?

Prosta spółka akcyjna z każdym dniem cieszy się większym zainteresowanie wśród osób planujących prowadzenie własnego biznesu. Możliwość ograniczenia formalności do minimum oraz korzystanie z uproszczonych procedur sprawiają, że PSA staje się podstawą coraz większej grupy biznesów w Polsce.

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w celu ułatwienia prowadzenia biznesu w Polsce. W jaki sposób? Jakie zalety posiada PSA?

Jak obecnie składa się wnioski w KRS?

Od lipca obowiązuje nowy system KRS, którego wprowadzenie ma na celu pomoc przedsiębiorcom prowadzić firmę oraz dopełniać obowiązki wynikające z wpisu podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Jak obecnie składa się wnioski do KRS? O czym właściciele firm powinni pamiętać?

Od lipca wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że papierowe wnioski nie będą brane pod uwagę przez sąd.

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

W procesie założenia własnej działalności gospodarczej istotną rolę odgrywa Polska Klasyfikacja Działalności, czyli PKD. Czym jest PKD? Dlaczego jest tak ważna dla przedsiębiorców?

Celem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest uporządkowanie podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON.

Kody PKD używane są do:
- celów statystycznych
- odpowiedniej klasyfikacji podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku
- tworzenia bilansów gospodarki narodowej
- porównywania firm polskich do zagranicznych
- ukazania modeli gospodarczych kraju

Spółki kapitałowe

Jedną z najistotniejszych cech spółek kapitałowych jest to, że w ich funkcjonowaniu na rynku najważniejszy jest, jak sama nazwa wskazuje, kapitał. Najczęściej spółki kapitałowe wykorzystywane są przez przedsiębiorców planujących prowadzić biznes o większych rozmiarach.

Spółka komandytowa – tak czy nie?

Spółka komandytowa jet spółką, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakterystyczną cechą dla tej spółki są wspólnicy – komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, zaś komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Oczywiście jak każda spółka ma swoje plusy i minusy, które każdy przedsiębiorca powinien znać.

Strony