Aporty w spółkach kapitałowych

Zakładając spółki kapitałowe należy zebrać ich kapitał zakładowy, który składa się z wniesionych wkładów na pokrycie udziałów lub akcji. Wkłady te mogą zostać wniesione w postaci pieniężnej lub w postaci aportów czyli wkładów nie pieniężnych.

W przypadku spółki z o.o. wniesienie aportów przez wspólników jest możliwe tylko wtedy, gdy rejestracji spółki dokonuje się tradycyjnym sposobem czyli osobiście w KRS. Niestety metoda ta zajmuje dużo czasu i wymaga spełnienia wielu obowiązków. Dlatego też wiele nowych przedsiębiorców zakłada spółkę z o.o. przez internet, gdzie nie jest możliwe wnoszenie aportów. Wynika to z tego, że wniesienie aportu wymaga specjalnego zapisu w umowie, a w przypadku korzystania z gotowego wzorca jest to nie możliwe.

Aporty można wnosić także podczas zakładania spółki akcyjnej, lecz także jest to objęte specjalnymi zasadami, niestety bardziej rozbudowanymi. Kodeks Spółek Handlowych bardzo dokładnie reguluje obowiązki przedsiębiorców, związane z wnoszeniem aportów do spółki akcyjnej. Dotyczą one na przykład wyceny aportu. W tej sytuacji warto skorzystać z porady eksperta.