5 korzyści, jakie posiada spółka z o.o.

Przedsiębiorca zakładając swój biznes musi zdecydować jaką formę działalności będzie chciał prowadzić. Coraz częściej wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie korzyści można więc wyróżnić?

1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki - może nabywać prawa oraz zaciągać zamówienia, ale stanowi odrębny podmiot od jej wspólników. Oznacza to, że za zobowiązania wspólnicy odpowiadają tylko do wkładu, który sami wnieśli.

2. Umowa - działalność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu gotowego wzorca w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja sposobem elektronicznym jest przede wszystkim tańsza i prostsza. Przedsiębiorca wypełnia gotowy wzór umowy i dzięki temu nie ponosi także kosztów notarialnych.

3. Jednoosobowa spółka z o.o. - Działalność z ograniczoną odpowiedzialnością może być prowadzona przez jedną osobę. Wspólnik staje się wtedy również właścicielem, a także członkiem zarządu na raz.

4. Podejmowanie decyzji - wspólnik nie ma bieżącego wpływu na działalność spółki. Forum, na którym wspólnicy mogą podejmować decyzje jest zgromadzenie. W tym przypadku ważność odnośnie siły głosów jest adekwatna do ilości i wartości wkładów, jakie wniósł poszczególny członek.

5. Kapitał zakładowy - W przypadku założenia spółki, przedsiębiorca ma obowiązek wnieść jedynie kapitał zakładowy o wartości 5 tysięcy. Nie jest to duża kwota, szczególnie jeśli porównamy ją do kapitału spółki akcyjnej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: