100 zmian dla firm

1. stycznia 2017 roku w życie weszła grupa zmian ustawowych, mająca na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorstw, czyli tak zwany “pakiet 100 zmian dla firm”. Modyfikacje te mają na celu zapewnić przedsiębiorcom między innymi łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu, a także prostsze rozwiązania prawne dla start-upów.
Zmiany systematycznie są wprowadzane i znacznie poszerzają możliwości dużych, a w szczególności małych przedsiębiorców.

Oto kilka przykładowych zmian:

- Sukcesja jednoosobowych firm. Dotychczas firma umierała wraz z właścicielem. Spadkobiercy nie mieli prawa przejąć NIP, nazwy, zezwoleń ani koncesji po zmarłym właścicielu. Wprowadzone zmiany zapewniają, że w takiej sytuacji w mocy prawnej pozostaną kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, koncesje i zezwolenia. Ponadto będzie istniała możliwość czasowego posługiwania się w obrocie i kontaktach firmowych NIP i REGON nieżyjącego przedsiębiorcy.

- Uelastycznienie przepisów prawa pracy dla małych przedsiębiorców. Aktualnie przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 19 osób zobowiązani są do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania, a także regulaminu pracy. Zasady te skutecznie odstraszają potencjalnych przedsiębiorców. Najnowsze zmiany wprowadziły zatrudnienie co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

- Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. W Polsce obowiązuje aż 50 letni czas przechowywania danych akt (najwyższy na świecie). Resort wprowadził zmiany, które przewidują czas przechowywania dokumentów na 10 lat, a także możliwość gromadzenia ich w formie elektronicznej.

- Obniżona stawka podatku CIT dla osób prawnych, których przychody nie przekroczyły w ubiegłym roku podatkowym 2 000 000 euro razem z VAT. Stawka została obniżona z 15% do 9%.

- Biała lista podatników działająca od 1 września 2019 roku jest ogólnodostępna i zawiera dane oraz numer rachunku czynnych, wykreślonych lub przywróconych podatników VAT. Wykaz ten służy sprawdzeniu wiarygodności kontrahentów. Transakcje w kwocie powyżej 15 tyś zł muszą być dokonywane na rachunek z białej listy, ponieważ w przeciwnym razie nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

- Mikrorachunek podatkowy, czyli rachunek przypisany do danego podatnika, służy od 1 stycznia 2020 opłatom podatkowym.