Zmiana umowy spółki przez Internet

W przypadku spółek zakładanych za pomocą wzorca umowy, za wyjątkiem tych których umowy zostały zmodyfikowane drogą tradycyjną istnieje możliwość teleinformatycznej zmiany umowy. Przymiot spółki utworzonej za pomocą wzorca umowy traci również spółka, której umowa została zmieniona za pomocą uchwały zgromadzenia wspólników.

W przypadku spółki jawnej i komandytowej możliwe jest naniesienie przez Internet takich zmian jak skład osobowy. Co więcej, oświadczenia wspólników złożone w takiej postaci są równoznaczne ze złożeniem ich w formie papierowej. Ponadto w przypadku wspólników spółki jawnej pozwala się na zatwierdzanie sprawozdania finansowego przez Internet, a także rozwiązywanie spółki oraz zmienianie jej adresu.

Spółka z o.o. za pomocą wzorca umowy może podejmować uchwały również te które dotyczą likwidacji spółki. Jeżeli prawo głosu wykazali wszyscy wspólnicy wówczas nie wymaga się formalnego zwołania zgromadzenia wspólników.