Zawieszenie działalności gospodarczej, a JPK

Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego to obowiązek każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy jaką prowadzi. Co jednak w sytuacji gdy zawiesimy naszą działalność? Czy nadal będziemy zobowiązani do wysyłki JPK?

W przypadku gdy nie prowadziliśmy zapisów w ewidencji VAT w okresie zawieszenia działalności wówczas nie musimy wysyłać JPK_VAT. Jeżeli jednak mimo zawieszenia nadal dokonywaliśmy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług w związku z czym uzupełniliśmy ewidencję VAT wtedy nadal musimy składać deklarację VAT oraz przesyłać Jednolity Plik Kontrolny w tym zakresie.

Wysyłanie JPK_VAT będzie konieczne także w przypadku:
- podatników, którzy importują usługi lub kupują towary, w zakresie których są podatnikami,
- okresów rozliczeniowych, gdy zawieszenie nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
- okresów rozliczeniowych, za które podatnik musi rozliczyć podatek VAT z tytułu wykonywania czynności będących opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności, za które musi skorygować podatek naliczony.