Zapobieganie wystąpieniu małżonka do spółki

W przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jest jeden z małżonków, podczas ustania ich małżeństwa może dojść do wystąpienia drugiego małżonka ze spółki.

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, wówczas w wyniku rozwodu drugi z małżonków może wstąpić do spółki nawet jeżeli tego nie chce. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest określenie czy:
- udziały zostały nabyte w czasie trwania wspólności,
- udziały zostały nabyte ze środków wspólnego majątku.

Jeżeli tak, wówczas wejdą one w skład wspólnego majątku. Wówczas w wyniku ustania wspólności majątkowej sąd musi dokonać ich podziału pomiędzy małżonków i przypaść także małżonkowi, który nie był wspólnikiem spółki.

Przed niechcianym wstąpieniem małżonka do spółki można się jednak zabezpieczyć poprzez ustanowienie w umowie spółki odpowiednich postanowień. Kodeks Spółek Handlowych daje możliwość ograniczenia bądź wyłączenia wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka danego wspólnika, gdy udziały są małżeńską wspólnotą majątkową.

Przeczytaj także: Zawieszenie spółki z o.o.