Wycena majątku spółki z o.o. w likwidacji

Podjęcie decyzji o likwidacji spółki z o.o. pociąga za sobą liczne konsekwencje - przede wszystkim należy podjąć działania, dzięki którym wszystkie bieżące sprawy spółki zostaną zamknięte. Konieczna jest spłata wszelkich zobowiązań i ściągnięcie należności, trzeba też upłynnić majątek spółki.

Spółka z o.o. w likwidacji jest zobowiązana do zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych w określonym czasie. Musi również przedstawić sprawozdania finansowe - dzień przed terminem postawienia spółki w stan likwidacji oraz w ostatni dzień okresu likwidacji.
Ponieważ taka spółka zazwyczaj nie spełnia warunków koniecznych do dalszej działalności, składniki jej majątku muszą być wycenione w określony sposób. Ustawa o rachunkowości nakazuje wycenić aktywa na cenę możliwą do uzyskania; wartość ta nie może być wyższa niż koszt zakupu lub wytworzenia. Obowiązkiem spółki jest też zapewnienie rezerwy na wypadek strat z tytułu zakończenia działalności.
Na dzień przed postawieniem spółki w stan likwidacji, należy przeprowadzić inwentaryzację, następnie trzeba ją powtórzyć w dniu zakończenia działalności.