W jaki sposób można pokryć kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy muszą wnieść środki na pokrycie kapitału zakładowego. Od 2009 roku spółka z o.o. wymaga kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Do tego czasu kapitał wynosił aż dziesięciokrotność tej kwoty.

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możemy pokryć na dwa sposoby: wkładem pieniężnym i niepieniężnym.

Wkład pieniężny stanowi gotówka w kasie spółki bądź kwota wpłacona na jej rachunek bankowy. Co ważne, wkłady pieniężne muszą zostać przekazane spółce zanim zostanie ona zarejestrowana. Członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o otrzymaniu danego wkładu przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie danej spółki.

Wkład niepieniężny mogą stanowić wszystkie zbywalne prawa majątkowe, których wartość podlega wycenie. Mogą to być zatem nieruchomości, rzeczy ruchome takie jak np. samochody i maszyny przemysłowe, autorskie prawa majątkowe, a nawet świadczenie wspólnika na rzecz spółki pracy lub usług.