Test wypłacalności spółki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieprzerwanie od wielu lat stanowią najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Na popularność tego podmiotu wpłynęło przede wszystkim obniżenie kapitału zakładowego do zaledwie 5 tysięcy złotych.

Niestety fakt, iż wielu przedsiębiorców decyduje się na dany podmiot wyłącznie ze względu na niski kapitał zakładowy sprawia, że na rynku nie brakuje zadłużonych spółek, mających trudności z regulacją swoich zobowiązań. Co więcej charakterystyka danej jednostki znacznie utrudnia wierzycielom odzyskanie swoich należności, przez co niejednokrotnie nigdy nie odzyskują swoich należności.
Aby ograniczyć to zjawisko i wesprzeć prawa wierzycieli opracowano tak zwany "test wierzytelności".
Polega on na zobowiązaniu zarządu spółki z o.o do określenia, czy jakakolwiek wypłata dokonywana na rzecz wspólników z majątku spółki nie przyczyni się do utraty płynności finansowej przez spółkę. Test ten należy wykonywać każdorazowo przed dokonaniem określonej wypłaty np. dywidendy.