podpis online

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorcy na załatwienie większości spraw urzędowych, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, online. Dzięki profilowi zaufanemu przedsiębiorca ma możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w Internecie i podpisania elektronicznych dokumentów za pomocą podpisu zaufanego.