ograniczenie udziału współmałżonka w spółce

Zapobieganie wystąpieniu małżonka do spółki

W przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jest jeden z małżonków, podczas ustania ich małżeństwa może dojść do wystąpienia drugiego małżonka ze spółki.

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, wówczas w wyniku rozwodu drugi z małżonków może wstąpić do spółki nawet jeżeli tego nie chce. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest określenie czy:
- udziały zostały nabyte w czasie trwania wspólności,
- udziały zostały nabyte ze środków wspólnego majątku.