fuzja

Fuzja spółek - po co i co daje?

Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza możliwość łączenia podmiotów gospodarczych za pomocą zawiązania nowego przedsiębiorstwa lub przejęcia danej firmy przez inną. Łączenie ze sobą działalności gospodarczych głównie ma na celu uzyskanie wzrostu wartości powstałego przedsiębiorstwa, a także otrzymanie skutków, jakie powstają podczas dokonywania fuzji czyli:
- redukcję kosztów
- wzrost przychodów lub udziałów
- transfer lepszego wykorzystania zasobów
- możliwość pozyskania nowych zasobów
- możliwość odpisu podatkowego