Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to, obok spółek osobowych, jeden z rodzajów spółek prawa handlowego.

Spółki kapitałowe są formą prawną często wybieraną przez przedsiębiorców. Charakteryzują się przede wszystkim posiadaniem osobowości prawnej, kapitału zakładowego i własnego majątku (całkowicie odrębnego od majątku wspólników). Co ważne, spółki takie samodzielnie odpowiadają za swoje zobowiązania - dzięki temu akcjonariusze/wspólnicy nie ponoszą wysokiego ryzyka gospodarczego.

Spółki kapitałowe dzielą się na spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki z o.o.
Mogą być założone przez jednego lub kilku wspólników. Ich kapitał zakładowy wynosi przynajmniej 5 tysięcy złotych, a minimalna wartość jednego udziału to 50 złotych. Podstawowym dokumentem, wymaganym do założenia spółki z o.o. jest umowa spółki.

Spółki akcyjne
Wymagają one znacznie większego wkładu początkowego - minimum 100 tysięcy złotych. Z tego powodu jest formą działalności przewidzianą dla średnich i większych przedsiębiorstw. Jej podstawowym dokumentem jest statut spółki, sporządzany i podpisywany przez założycieli.