Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od momentu podpisania umowy do chwili jej rejestracji przez sąd rejestrowy nosi miano spółki w organizacji. Przez ten czas posiada podmiotowość prawną zamiast osobowości prawnej. Mimo tego może prowadzić działalność, podpisywać umowy itd.

Wniosek o dokonanie rejestracji spółki w KRS należy złożyć nie później niż 6 miesięcy po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego. Spółka w organizacji może zatem funkcjonować aż pół roku. Jeżeli wniosek o rejestrację zostanie złożony przed upływem 6 miesięcy, jednak sama rejestracja zostanie dokonana już po upływie założonego czasu spółka i tak będzie mogła normalnie funkcjonować. W razie niezłożenia wniosku spółka zostanie natomiast rozwiązana.

Spółka w organizacji od tradycyjnej wersji różni się przede wszystkim tym, iż w firmie spółki z o.o. znajduje się dopisek “w organizacji”. Ponadto za zobowiązania spółki odpowiada zarówno spółka jak i osoby, które w jej imieniu działały.