Spółka komandytowa – tak czy nie?

Spółka komandytowa jet spółką, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakterystyczną cechą dla tej spółki są wspólnicy – komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, zaś komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Oczywiście jak każda spółka ma swoje plusy i minusy, które każdy przedsiębiorca powinien znać.

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ:
1. zyski spółki są opodatkowane jednokrotnie
2. brak minimalnego kapitału zakładowego
3. wspólnicy mogą wybrać formę opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%
4. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona
5. spółka z o.o. lub spółka akcyjna mogą zostać komplementariuszem
6. możliwość podziału odpowiedzialności na komandytariuszy i komplementariuszy
7. dysponowanie zyskiem spółki w sposób dowolny

WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ:
1. koszty wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
2. niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych
3. obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
4. niektóre typy przedsiębiorstw trudne lub niemożliwe do prowadzenia
5. konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego (dodatkowe koszty)