Spółka celowa

----- Prowadź firmę z oparciu o rzetelne informacje -----

Czym jest spółka celowa? Po co i przez kogo zostaje założona?
Spółka celowa jest wymagana przez bank podczas udzielania kredytu.
Spółka zostaje założona w celu rozgraniczenia przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę, tym samym ograniczając ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy i dla banku.

Najczęściej spółkami celowymi są:
- spółka z o.o.
- spółka akcyjna

Wspólnicy spółki muszą posiadać czystą historię kredytową oraz muszą istnieć realne zabezpieczenia kredytu (na majątku swoim lub cudzym).
Oprócz ograniczenia ryzyka dla spółki matki czy innych spółek w grupie, ma ona zastosowanie dla ograniczenia ryzyka dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa